top of page

סיקור תערוכת סוף השנה הכפולה - משמר השבעה 2018 - אורית נבו ו- צביקה קופפרברג, ישראל


התערוכה האחרונה לשנת 2018 התחילה והסתיימה באווירה מצוינת שאני מאחלת שתמשיך גם לשנה הבאה (והשנים הבאות אחרי). התחלנו בזמן, אורית נבו שפטה אותנו ראשונה, ומיד לאחר מכן החלנו את השיפוט שוב עם צביקה קופפרברג. נשפטנו בחלק המקורה במשמר השבעה אותו חלקנו רק עם חברינו ממועדון הניו פאונדלנד והסן ברנרד כך שהיה מקום בשפע לכולם.

תחת שיפוטה של אורית נבו:

פתחנו את התערוכה עם נציגה יחידה של הצבע הכחול: Fortune Cerulean Carmit's Giants של מיטל בר-סלע השתתפה בכיתת אלופות. קיבלה מצוין, GCAC, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וסגנית ראשונה לכוכב התערוכה.

המשכנו ל 4 נציגים מהצבע השחור/האלרקין: Massimo del Castello delle Roche השחור של ניקי פרנק השתתף בכיתה הפתוחה. קיבל מצוין, CAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן שני לכוכב התערוכה. Cleogarden Nikita ההארלקינית של אירית רטנר השתתפה בכיתת צעירות והסתפקה הפעם בטוב מאוד. Troya ההארלקינית של רננה ואופיר כהן השתתפה בכיתת מתבגרות. קיבלה מצוין ללא תואר. Cleogarden Cleo המנטלית של אלונה אונוחובה השתתפה בכיתה הפתוה. קיבלה מצוין ללא תואר.

המשכנו לצבע הדומיננטי בתערוכה הזו – 10 (!) נציגים מהצבע החום/מנומר: Gorgeous Ramos Carmit's Gaints החום של איריס בר פרוילך וציפורת כרמל השתתף בכיתת גורים. קיבל מבטיח מאוד-1, הגור הטוב בגזע והגור הטוב בתערוכה. Beam of Light Forevergreat החום של יוליה רן השתתף בכיתת גורים. קיבל מבטיח מאוד-2. Gorgeous Lady החומה של ציפורת כרמל השתתפה בכיתת גורות. קיבלה מבטיח מאוד-1. Beauty Follows Everywhere Forevergreat החומה של טלי הלפרין השתתפה בכיתת גורות. קיבלה מבטיח מאוד-2. Leopold kelev tov Yerushalaim החום של ליליאנה גוראל השתתף בכיתה הפתוחה. קיבל מצוין ו- CAC. Roger Rabbit Kelev Tov Yerushalaim החום של דר' חיליק מרום השתתף בכיתת אלופים. קיבל מצוין-1, GCAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וכוכב התערוכה! Forever Young T Del Piccolo Jigo המנומר של דימיטרי וליבי אוברובסקי השתתף בכיתת אלופים. קיבל מצוין-2 ו- ReGCAC. Elza carmits Giants החומה של ציפורת כרמל השתתפה בכיתה הפתוחה. קיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי. מתערוכה זו אלזה היא אלופת ישראל! Emy Carmits Giants המנומרת של גפן חובה וציפורת כרמל השתתפה בכיתת אלופות. קיבלה מצוין ו- GCAC. מתערוכה זו אמי היא אלופת ישראל! Tasmania Splendora Vratislavia המנומרת של ציפורת כרמל השתפה בכיתת קשישות. קיבלה מצוין, VCAC, הקשישה הטובה בגזע והקשישה הטובה בתערוכה.

תחת שיפוטו של צביקה קופפרברג:

שוב פתחנו את התערוכה עם נציגה יחידה של הצבע הכחול: Fortune Cerulean Carmit's Giants של מיטל בר-סלע השתתפה בכיתת אלופות. קיבלה מצוין, GCAC, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וסגנית שניה לכוכב התערוכה.

המשכנו ל 3 נציגים מהצבע השחור/האלרקין: Massimo del Castello delle Roche השחור של ניקי פרנק השתתף בכיתה הפתוחה. קיבל מצוין, CAC, הזכר הטוב בגזע ומנצח המין הנגדי. Cleogarden Nikita ההארלקינית של אירית רטנר השתתפה בכיתת צעירות והסתפקה הפעם בטוב מאוד. Troya ההארלקינית של רננה ואופיר כהן השתתפה בכיתת מתבגרות. קיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וסגנית ראשונה לכוכב התערוכה. [ Cleogarden Cleo המנטלית של אלונה אונוחובה לצערנו סירבה בתוקף להכנס לזירה.. ]

המשכנו לצבע הדומיננטי בתערוכה הזו – 9 (!) נציגים מהצבע החום/מנומר (אחד ברח הביתה..): Gorgeous Ramos Carmit's Gaints החום של איריס בר פרוילך וציפורת כרמל השתתף בכיתת גורים. קיבל מבטיח מאוד-1, הגור הטוב בגזע והגור הטוב בתערוכה. Gorgeous Lady החומה של ציפורת כרמל השתתפה בכיתת גורות. קיבלה מבטיח מאוד-2. Beauty Follows Everywhere Forevergreat החומה של טלי הלפרין השתתפה בכיתת גורות. קיבלה מבטיח מאוד-1. Leopold kelev tov Yerushalaim החום של ליליאנה גוראל השתתף בכיתה הפתוחה. קיבל מצוין ללא תואר. Roger Rabbit Kelev Tov Yerushalaim החום של דר' חיליק מרום השתתף בכיתת אלופים. קיבל מצוין-1, GCAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וכוכב התערוכה! Forever Young T Del Piccolo Jigo המנומר של דימיטרי וליבי אוברובסקי השתתף בכיתת אלופים. קיבל מצוין-2 ו- ReGCAC. Elza carmits Giants החומה של ציפורת כרמל השתתפה בכיתה הפתוחה והסתפקה הפעם בטוב מאוד. Emy Carmits Giants המנומרת של גפן חובה וציפורת כרמל השתתפה בכיתת אלופות. קיבלה מצוין, GCAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי. Tasmania Splendora Vratislavia המנומרת של ציפורת כרמל השתפה בכיתת קשישות. קיבלה מצוין, VCAC, הקשישה הטובה בגזע והקשישה הטובה בתערוכה.

תודה רבה לשופטים שלנו, לפעילים שתרמו לחוויית שיפוט מיטבית, לאורחים שבאו לעודד, ללטף ולחבק את הכלבים וכמובן לאיתן על הצילום.