top of page

תהליך קבלת תואר אלוף

 

רבים מכם מגיעים לתערוכות אך מתבלבלים בעניין התארים. 

הנה אנו כאן לעשות לכם קצת סדר בבלגן.

ראשית, בכל תערוכה, יכולים לקבל 2 כלבים כל אחד מהמועמדויות לתואר - זכר אחד ונקבה אחת.

בכדי להיות אלוף ישראל צעיר, יש לנצח את כיתת צעירים ולקבל JCAC (מועמד לאלוף ישראל צעיר) בשתי תערוכות ומשני שופטים שונים. אפשר לקבל JCAC גם בתערוכות מועדון וגם בתערוכות בינלאומיות. אין זה משנה. העיקר לקבל את ה JCAC בין גיל 9 חודשים לגיל 18 חודשים (התקופה שבה משתתפים בכיתת צעירים).

בכדי להיות אלוף ישראל, יש לנצח את כיתת מתבגרים ו/או פתוחה ולקבל 3 פעמים CAC (מועמד לאלוף ישראל) בשלוש תערוכות ומשני שופטים שונים. CAC אפשר לקבל מגיל 15 חודשים (אין גיל מקסימום).

שימו לב, בטווח שבין 15 ל 18 חודשים ניתן לרשום את הכלב או לכיתת צעירים או לכיתת מתבגרים - זו ההחלטה שלכם. כלב שעדיין מעט "גורי" כדאי להשאיר בכיתת צעירים, לעומת כלב שנראה כבר "בשל" יותר שאפשר כבר לרשום לכיתת מתבגרים. כמובן שאם הכלב שלכם כבר אלוף ישראל צעיר בגיל 15 חודשים אפשר לנסות ולרשום אותו לכיתת מתבגרים. כמו כן, אפשר לרשום כלב מל גיל 15 חודש גם בכיתה הפתוחה.

שימו לב שיש לקבל CAC אחד לפחות מתוך השלושה בתערוכה בינלאומית. במידה ויש לכלבכם 3 CACים בתערוכות מועדון, יספיק לכם ReCAC מתערוכה בינלאומית.

בכדי להיות אלוף על ישראלי, דבר ראשון יש צורך להיות אלוף ישראל, ומתוך כך, הכלב ירשם לכיתת אלופים. בכיתת אלופים עליו לנצח את הכיתה ולקבל GCAC (מועמד לאלוף על ישראל) בשלוש תערוכות ומשני שופטים שונים, ובדומה לסעיף הקודם, לפחות פעם אחת צריכה להיות בתערוכה בינלאומית. 

בכדי להיות אלוף קשיש ישראלי, על הכלב להיות בכיתת קשישים, כלומר, מעל 7 שנים, לנצח את הכיתה ולקבל VCAC (מועמד לאלוף ישראל קשיש) בשתי תערוכות שונות ומשני שופטים שונים. אפשר לקבל VCAC גם בתערוכות מועדון וגם בתערוכות בינלאומיות. אין זה משנה.  

בכדי להיות אלוף יופי בינלאומי, יש לנצח את כל הזכרים/נקבות בכיתת השונות (מלבד צעירים שלא יכולים לקבל מועמדות זו) וקבל CACIB (מועמד לאלוף בינלאומי) ב 4 תערוכות בינלאומיות. בניגוד לתארים המקומיים, רישום תואר זה נעשה רק לאחר הגשת מסמך מיוחד להתאחדות אשר מועבר ל FCI לשם הפקתו ושליחתו לארץ. נשמח לעזור לכם למלא טופס זה במידה והגעתם לתואר הנכסף!

ומה קורה אם קיבלתם Reserve של אחד מחמשת המופעים - ReJCAC, ReCAC, ReGCAC, ReVCAC, ReCACIB ?

בכדי שהמועמדות לתואר תחשב לכם כ"אמיתית", על הכלב שקיבל את המקום הראשון להיות כבר אלוף בקטגוריה ואז תהיה משמעות עבורכם ל Reserve
והוא יהפוך לתואר אמיתי לכל דבר. 

העובדה שהכלב שקיבל את המקום השני יקבל תואר אמיתי, אינה גורעת או משנה למי שקיבל את התואר במקום הראשון (כיוון שלא "צוברים" תארים מעבר לאליפות אם כי נרשם במאגר ההתאחדות העובדה שהכלב קיבל את התואר).

נוסף לכל התארים האלה תואר חדש!

כלב השנה יוענק מדי שנה לכלב שיצבור את מירב הנקודות במסגרת 4 תערוכות מועדון וכל תערוכה בינלאומיות שייערכו בישראל באותה שנה.

במהלך השנה צוברים נקודות הזוכים ב"מנצח הגזע", "מנצח המין הנגדי", "הצעיר הטוב בגזע" ו- "הקשיש הטוב בגזע" והזוכים בזירה המרכזית בתערוכות בינלאומיות. גובה הניקוד תלוי במספר הכלבים שהשתתפו בפועל באותה תערוכה באותו הגזע.

"כלב השנה" בכל גזע יוכל לקבל תעודה המעידה על הישגיו. כמו כן יוענקו תארי "כלב השנה בקבוצה" ו"כלב השנה של ישראל".

הפרטים המלאים מופיעים בנוהל כלב השנה (לכניסה לנוהל יש להקליק כאן).

ניתן לעקוב אחרי מצב הניקוד העדכני בטבלה זו.

ומה קורה כשבשעה טובה הכלב אלוף? אפשר למלא את הטופס הזה (בקשת הפקה של תעודת אלוף).

שימו לב, השירות כרוך בתשלום. 

נוהל תערוכות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות

כלב השנה
bottom of page