top of page

סיקור תערוכה סוף הקיץ (II) - כפר טרומן - שופט טורביורן סקאר, שבדיה


המשכנו את התערוכה אחרי הפוגה קלה שבה נשפטו חברנו למועדוני השוויצרים והניו פאונדלנדים עם הרכב די דומה לקודם.

בצבע השחור / הארלקין היו לנו 3 נציגים, 2 זכרים שחורים ונקבה אחת הארלקינית (זכר שחור אחד ברח!)

Baron Munchausen For Dead Sea של רות סמילנסקי השתתף בכיתת מתבגרים אך בחר לא לשתף פעולה בזירה ולכן קיבל - לא ניתן לשיפוט.

Jigan Lemon של רות סמילנסקי השתתף בכיתת הזכרים הפתוחה והסתפק הפעם בטוב.

Cleogarden Orchid for Dead Sea של רות סמילנסקי השתתפה בכיתת הנקבות הפתוחה, קיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וסגנית ראשונה לכוכבת התערוכה.

בצבע הכחול היו לנו 2 נציגים (נרשמו 3, אחד לא הגיע ואחת של המתמחה שהמתינה בחוץ שבעליה ישובו ;)).

Fabulous Tyson Carmit's Gaints של יעקב זיידנברג וציפורת כרמל השתתף בכיתת הזכרים הפתוחה, קיבל מצוין, CAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן שני לכוכב התערוכה.

Fantasy Carmit's Giants של ציפורת כרמל השתתפה בכיתת הנקבות הפתוחה והסתפקה הפעם בטוב מאוד.

סיימנו את השיפוט עם החום / מנומר עם 8 נציגים כפי שהיו לנו בשיפוט הקודם.

Gorgeous Ramos Carmit's Gaints החום של ציפורת כרמל, השתתף בכיתת הפעוטים, קיבל מבטיח מאוד, הפעוט הטוב בגזע והפעוט הטוב בתערוכה.

Quatman de Cinegeti החום של טלי הלפרין השתתף בכיתת המתבגרים, קיבל מצוין ו- CAC.

Roger Rabbit Kelev Tov Yerushalaim החום של דר' חיליק מרום השתתף בכיתת אלופים, קיבל מצוין, GCAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וכוכב התערוכה!

Ballantine`s Fera`s sun Dogs החום של ציפורת כרמל השתתף בכיתת אלופים והסתפק הפעם בטוב מאוד.

Ananas Forevergreat החומה של טלי הלפרין השתתפה בכיתת הנקבות הפתוחה, קיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי. נכון ליום התערוכה אננס אלופת ישראל!

Elza carmits Giants החומה של ציפורת כרמל השתתפה בכיתת הנקבות הפתוחה והסתפקה הפעם בטוב מאוד.

Emy Carmits Giants המנומרת של גפן חובה וציפורת כרמל השתתפה בכיתת האלופות והסתפקה הפעם בטוב מאוד.

Tasmania Splendora Vratislavia המנומרת של ציפורת כרמל השתתפה בכיתת הקשישות והסתפקה הפעם בטוב מאוד

תודה רבה לכל מי שהראה רוח ספורטיבית והגיע - אם כמשתתף ואם כמעודד. כמו גם למי שנשאר עד הסוף לעזור.

רוב תודות לפעילים המסורים שלנו - רועי ועידית. תודה כמובן לאיתן הממונה על הרבה מעבר לצילום התמונות.

תודות גם לשופטים הסבלניים עם מזג האוויר הישראלי ועם המתמחים.

נתראה בפעם הבאה! :)

bottom of page