top of page

סיקור תערוכת הקיץ - סביון 2016 - שופט דן אריקסון, שבדיה


הרישום לתערוכה היה דל הפעם, עם זאת ועם השיפוט הקשוח רוב הכלבים זכו הישגים יפים את התערוכה פתחנו עם הצבע שחור / הארלקין, השתתפו בגזע שני כלבים: Oldbluz Zografos Elefteros ההארלקין של אנז'ליקה ליבליך השתתף בכיתת הפעוטים, קיבל מבטיח ביותר, מנצח כיתה, הפעוט הטוב בגזע וסגן ראשון לפעוט הטוב בתערוכה. פרינס השחור של ארז אריאב השתתף בכיתת מתבגרים, הסתפק הפעם בציון טוב מאוד. המשכנו את התערוכה עם 3 כלבים בצבע הכחול: Gorgeous Gaya Monstress Blues של ציפורת כרמל ואהובה השתתפה בכיתת הפעוטות, קיבלה מבטיח ביותר, מנצחת כיתה, הפעוטה הטובה בגזע וסגנית שניה לפעוט הטוב בתערוכה. Clooney Monstres Blues של ענת זיו וציפורת והילית כרמל, השתתף בכיתת אלופים, קיבל מצוין, מנצח כיתה, GCAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן ראשון לכוכב התערוכה. קלוני סגר בתערוכה זו אליפות על! דאנק סער של אורית ושי סער, השתתפה בכיתת מתבגרות, הסתפקה הפעם בציון טוב מאוד. האחרון בתערוכה היה הצבע החום/מנומר שבו השתתפו 5 כלבים: Forever Young del Picallo Jigo המנומר של דימיטרי וליובה אוברובסקי, השתתף בכיתת הפעוטים, קיבל מבטיח ביותר, מנצח כיתה, הפעוט הטוב בגזע והפעוט הטוב בתערוכה. Lion King Kelev Tov Yerushalaim המנומר של ליאוניד ליטבק ודימיטרי אוברובסקי, השתתף בכיתת צעירים וקיבל מצוין-2 ו- ReJCAC. Roger Rabit Kelev Tov Yerushalaim החום של דר' חיליק מרום, השתתף בכיתת צעירים, קיבל מצוין-1, JCAC, מנצח כיתה, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וכוכב התערוכה! בתערוכה זו הוא גם סגר אלוף ישראל צעיר! Ballantine`s Fera`s sun Dogs החום של ציפורת והילית כרמל, השתתף בכיתת אלופים, קיבל מצוין, מנצח כיתה, GCAC. Wendolina of Island's Dream המנומרת של דימיטרי וליובה אוברובסקי, השתתפה בכיתת אלופים, קיבלה מצוין, מנצחת כיתה, GCAC, הנקבה ה טובה בגזע ומנצחת המין הנגדי. וונדי סגרה בתערוכה זו אלופת על! תודה רבה לכל המשתתפים, וגם לכל מי שהגיע לצפות ולעודד. כמובן תודה לחברי לועד, הפעילים ולאיתן על התמונות. שוב מזל טוב לכל הזוכים. ואילו שלא זכו הפעם - תמיד יש פעם הבאה!

bottom of page