top of page

סיקור תערוכת סופהשנה - אביחיל 2020 - שמשון ברגר ו- אבי מלאך, ישראל

הצלחנו לנצל את השבת האחרונה של השנה וממש יום אחד לפני תחילת הסגר לתערוכה כפולה.

לתערוכה נרשמו 17 כלבים, מעט יותר ממה שאנחנו רגילים כולל 5 פעוטים ופעוטות מתוקים מ- 3 המלטות שהיו לנו השנה


בתערוכה הראשונה שפט אותנו מר שמשון ברגר


התחלנו מהנציגה בצבע הכחול היחידה בכיתת אלופות Fantasy Carmit's Giants של ציפורת כרמל הסתפקה הפעם בטוב מאוד


המשכנו ל 5 נציגים בצבע השחור/הארלקין

הפעוט השחור Charming Guglielmo Jerry של שמרית ואלי בס הסתפק הפעם במבטיח.

הצעיר ההארלקין Beautiful Bluemoon של אוקסנה ארזי קיבל מצוין, JCAC, הצעיר הטוב בגזע, מנצח הגזע סגן ראשון לצעירה הטובה בתערוכה וסגן ראשון לכוכבת התערוכה. מזל טוב לבלו-מון מעתה אלוף ישראל צעיר!

המתבגר השחור King Black של ליזה ארונוב קיבל מצוין (ללא תואר)

הצעירה הגלימה Beautiful Bell של איתן ולאה קרן קיבלה מצוין (ללא תואר)

הצעירה ההארלקינית Beautiful Lady של יצחק שוורצבורג קיבלה מצוין, JCAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי


המשכנו לצבע החום/מנומר עם 11 (!) נציגים

הפעוט החום JC Kelev Tov Yerushalaim של עפר אלעד קיבל מבטיח מאוד.

הפעוטה החומה Cupcake Forevergreat של קרן בונביט ארסן וטלי הלפרין קיבלה מבטיח מאוד 2

הפעוטה החומה Do Re Mi Kelev Tov Yerushalaim של דימיטרי וליבי אוברובסקי קיבלה מבטיח מאוד 1, הפעוטה הטובה בגזע והפעוטה הטובה בתערוכה!

הפעוטה המנומרת Dewendy Kelev Tov Yerushalaimt של אילנה וילקומיר קיבלה מבטיח מאוד 3

המתבגר החום Bruce Kelev Tov Yerushalaim של אדיר בראל קיבל מצוין ו- ReCAC

הבוגר (פתוחה) החום Epic Carmit's Giants של ציפורת כרמל קיבל מצוין, CAC, הזכר הטוב בגזע ומנצח המין הנגדי

הצעירה המנומרת Tegri Kelev Tov Yerushalaim של דר' נטלי פינקל קיבלה מצוין, JCAC, הצעירה הטובה בגזע והצעירה הטובה בתערוכה!

המתבגרות המנומרת Forista Kelev Tov Yerushalaim של גיורא גולדברג קיבלה מצוין ו - CAC

הבוגרת (פתוחה) המנומרת Energy Carmit's Gaints של רעיה גאורגייבסקי קיבלה מצוין (ללא תואר)

הבוגרת (פתוחה) החומה Gorgeous Mini Carmit's Gaints של אמיתי גיסר קיבלה מצוין ו- ReCAC

האלופה החומה Gorgeouos Lady Carmit's Giants של ציפורת כרמל קיבלה מצוין, GCAC, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וכוכבת התערוכה!


סיימנו את השיפוט של שמשון ומיד התארגנו לתערוכה הבאה בשיפוטו של אבי מלאך.


התחלנו מהתחלה באותו הסדר עם הנציגה בצבע הכחול - האלופה Fantasy Carmit's Giants של ציפורת כרמל הסתפקה הפעם בטוב מאוד


עברנו ל 5 נציגים בצבע השחור/הארלקין

הפעוט השחור Charming Guglielmo Jerry של שמרית ואלי בס הסתפק הפעם במבטיח.

המתבגר השחור King Black של ליזה ארונוב קיבל מצוין (ללא תואר)

הבוגר הפעם (פתוחה) ההארלקין Beautiful Bluemoon של אוקסנה ארזי קיבל מצוין, CAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן ראשון לכוכב התערוכה!

הצעירה הגלימה Beautiful Bell של איתן ולאה קרן הסתפקה הפעם בטוב מאוד

הצעירה ההארלקינית Beautiful Lady של יצחק שוורצבורג קיבלה מצוין, JCAC, הצעירה הטובה בגזע, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת המין הנגדי וסגנית ראשונה לצעירה הטובה בתערוכה! מזל טוב לליידי מעתה אלופת ישראל צעירה!


המשכנו ל 10 נציגים בצבע החום/מנומר

הפעוט החום JC Kelev Tov Yerushalaim של עפר אלעד קיבל מבטיח מאוד, הפעוט הטוב בגזע והפעוט הטוב בתערוכה!

הפעוטה החומה Do Re Mi Kelev Tov Yerushalaim של דימיטרי וליבי אוברובסקי קיבלה מבטיח מאוד 1

הפעוטה המנומרת Dewendy Kelev Tov Yerushalaimt של אילנה וילקומיר קיבלה מבטיח מאוד 2

המתבגר החום Bruce Kelev Tov Yerushalaim של אדיר בראל קיבל מצוין, CAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וכוכב התערוכה!

הבוגר (פתוחה) החום Epic Carmit's Giants של ציפורת כרמל קיבל מצוין ו- ReCAC

הצעירה המנומרת Tegri Kelev Tov Yerushalaim של דר' נטלי פינקל קיבלה מצוין, JCAC, הצעירה הטובה בגזע והצעירה הטובה בתערוכה! מזל טוב לטגרי מעתה אלופת ישראל צעירה!

המתבגרות המנומרת Forista Kelev Tov Yerushalaim של גיורא גולדברג קיבלה מצוין , CAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי

הבוגרת (פתוחה) המנומרת Energy Carmit's Gaints של רעיה גאורגייבסקי הסתפקה הפעם בטוב.

הבוגרת (פתוחה) החומה Gorgeous Mini Carmit's Gaints של אמיתי גיסר קיבלה מצוין ו- ReCAC

האלופה החומה Gorgeouos Lady Carmit's Giants של ציפורת כרמל קיבלה מצוין ו- GCAC


תודה לכל הנרשמים ובני משפחותיהם שהגיעו לעודד. תודה לשופטים ולפעילים.

בהצלחה לשני המתמחים שלנו בזירה - טלי הלפרין ורועי מלכיור.

נתראה בשנה הבאה :)


טבלאות התוצאות המלאות

תערוכת סופהשנה 26-12-20 תוצאות שמשון ברג
.
הורידו את • 136KB
תערוכת סופהשנה 26-12-20 תוצאות אבי מלאך
הורידו את • 136KB