top of page

סיקור תערוכת לילה כפולה (II) - אביחיל - 11 ספטמבר, 2021 - שופטת טלי הלפרין, ישראל

פעם ראשונה כשופטת, זה משהו שתמיד אזכור. אחד משיאים רבים לאורך השנים כחובבת הגזע בראש ובראשונה, בעלים של דני, מגדלת ועכשיו שופטת. אירוע בלתי נשכח בעיני, שהתקיים בזכות התמיכה של המועדון מספר 1, המועדון הישראלי לדני ענק!

זכיתי להנות מכל צבעי הגזע, עם בעלים נהדרים, ומקווה לפגוש את כולם בקרוב, בזירה ומחוצה לה.


[ לתערוכה נרשמו 14 כלבים, אך 2 מתוכם לא יכלו להגיע עקב נסיבות קורונה. היו לנו נציגים משלושת מופעי הצבע, כולל כלבים שזוהי התערוכה הראשונה שלהם ובעצם מחציתם שייכים לכיתות הצעירים ]


התחלנו את התערוכה עם 4 נציגים מהצבע השחור/הארלקין כולם זכרים.

בכיתת צעירים Charming Phantom השחור של גיל בסרב קיבל הפעם טוב מאוד.

בכיתת הזכרים הפתוחה השתתפו שני כלבים - הארלקין Fantom Cleogarden של ערן רוזן קיבל מצוין-2 ו- ReCAC ; השחור Io Ethan Hunt Iz Mira Moih Grez של קסניה גרומובה קיבל מצוין-1 ו- CAC.

בכיתת אלופים Beautiful Bluemoon ההארלקין של אוקסנה ארזי קיבל מצוין, GCAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן ראשון לכוכב התערוכה.


המשכנו עם נציגה יחידה בצבע הכחול - Affra Jannis’s World השתתפה בכיתת הצעירות, קיבלה מצוין, JCAC, הצעירה הטובה בגזע, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע, סגנית ראשונה לצעיר הטוב בתערוכה וסגנית שנייה לכוכב התערוכה. מזל טוב לעפרה, מעתה אלופת ישראל צעירה!


סיימנו את התערוכה עם 7 נציגים בצבע החום -

כל הזכרים במופע הצבע השתתפו בכיתת הצעירים - דין Dyn Kelev Tov Yerushalaim של טטיאנה ספיקוב קיבל מצוין 1, JCAC, הזכר הטוב בגזע, הצעיר הטוב בגזע, מנצח הגזע, הצעיר הטוב בתערוכה וכוכב התערוכה. מזל טוב לדין מעתה אלוף ישראל צעיר! ; ג'יסי DJC Kelev Tov Yerushalaim של עפר אלעד קיבל מצוין 2 ו- ReJCAC ; ארוס Viskonty Dog Eros Ben Gold של אלנה קונופלבה קיבל מצוין 3.

בכיתת הצעירות Do Re Mi Kelev Tov Yerushalaim המנומרת של דימיטרי וליבי אוברובסקי קיבלה מצוין, JCAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי. מזל טוב למימי מעתה אלופת ישראל צעירה!

בכיתת הנקבות הפתוחה השתתפו 2 נקבות - המנומרת Fiesta Del Fuego Fera's Sun Dogs של ציפורת כרמל קיבלה מצוין 2 ו- ReCAC ; והמנומרת Penelope Kelev Tov Yerushalaim של דימיטרי וליבי אוברובסקי קיבלה מצוין 1 ו- CAC.

בכיתת אלופות Arista Kelev Tov Yerushalaim החומה של דימיטרי וליבי אוברובסקי קיבלה מצוין ו- GCAC.


מקצה בתי גידול - הוצגו 3 כלבים - שני צעירים DJC, Do Re Mi יחד עם אימם Arista מבית הגידול Kelev Tov Yerushalim של דימיטרי וליבי אוברובסקי

לראשונה מזה תקופה, התקיימה קטגורית בתי גידול בתערוכת חוג, כלבים חומים מטיפוס מצוין, עם אחידות בגודל ובמבנה נהדר, ברכות למגדלים על עבודתם והצלחתם.


תודות- ראשית תודה ענקית לחברי המועדון הישראלי לדני ענק, על תמיכתם ועזרתם לאורך השנים, וכמובן לאיתן הנדל, על התמיכה והלמידה הבלתי נלאית לאורך השנים!

אודה גם לכל חברי בארץ ובחו"ל, מגדלי דנים ואחרים, שתמכו במסע להפוך לשופטת וכמובן לכל חברי המועדון שבאו והציגו את כלביהם, האווירה בשטח התערוכה הייתה נהדרת !

Comments


bottom of page