top of page

סיקור תערוכת האביב - אביחיל 2021 - שופטות אגנס קרטס-גנעמי ו- אתי גור, ישראל

הצלחנו לתפוס שבת עם מזג אוויר אביבי מושלם (לעיתים אפילו קריר) לקיום תערוכת מועדון כפולה.

לתערוכה נרשמו 14 כלבים, בפועל הגיעו 12, בשני מופעי הצבע שחור/הארלקין וחום/מנומר (נציגי הצבע הכחול היו איתנו ברוחינו)


התחלנו את התערוכה בשיפוט של הגב' אגנס קרטס-גנעמי עם 4 נציגים בצבע ההארלקין


בכיתת הפעוטות Dream of Teo של רננה ואופיר כהן קיבלה מבטיח מאוד, הפעוטה הטובה בגזע והפעוטה הטובה בתערוכה!

בכיתת המתבגרים Beautiful Bluemoon של אוקסנה ארזי קיבל מצוין, CAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן ראשון לכוכב התערוכה. ברכות לבלו-מון ולבעליו מהיום אלוף ישראל!

בכיתת המתבגרות Tokyo של רננה ואופיר כהן קיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי ו- Beautiful Lady של יצחק שוורצברג קיבלה לא ניתן לשיפוט.


המשכנו עם הצבע החום/מנומר עם 8 נציגים

בכיתת הפעוטים השתתפו 2 גורים חומים: Dyn Kelev Tov Yerushalaim של סיפקוב טניה שקיבל מבטיח מאוד-1, הגור הטוב בגזע והגור הטוב בתערוכה ו- D.J.C Kelev Tov Yerushalaim של עפר אלעד שקיבל מבטיח מאוד-2

בכיתת הפעוטות השתתפו 2 גורות חומות: Cup of Joy Forevergreat החומה של שרון ואמיר שמר שקיבלה מבטיח מאוד-2 ו- Do Re Mi Kelev Tov Yerushalaim החומה של דימיטרי וליבי אוברובסקי שקיבלה מבטיח מאוד-1

בכיתת הזכרים הפתוחה השתתפו 2 זכרים חומים: Bruce Kelev Tov Yerushalaim של אדיר בראל שקיבל מצוין-1, CAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וכוכב התערוכה! ברכות לברוס ולבעליו מהיום אלוף ישראל! ו- Epic Carmit's Giants של ציפורת כרמל שקיבל מצוין-2 ו- ReCAC.

בכיתת מתבגרות השתתפה Tegri Kelev Tov Yerushalaim המנומרת של דר' נטלי פינקל שקיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי.

בכיתת הנקבות הפתוחה השתתפה Penelope Kelev Tov Yerushalaim המנומרת של דימיטרי וליבי אוברובסקי וליאת מנדלבאום שקיבלה לא ניתן לשיפוט.


לאחר אתנחתא קלה עברו לשיפוט השני של הגב' אתי גור. התחלנו שוב עם 3 נציגים הארלקינים


בכיתת הפעוטות Dream of Teo של רננה ואופיר כהן קיבלה מבטיח מאוד, הפעוטה הטובה בגזע והפעוטה הטובה בתערוכה!

בכיתת אלופים Beautiful Bluemoon של אוקסנה ארזי קיבל מצוין, GCAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן ראשון לכוכב התערוכה.

בכיתת מתבגרות Tokyo של רננה ואופיר כהן קיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי. ברכות לטוקיו ולבעליה מהיום אלופת ישראל!


אותם 8 נציגים בצבע החום/מנומר היו נוכחים

בכיתת הפעוטים השתתפו 2 גורים חומים: Dyn Kelev Tov Yerushalaim של סיפקוב טניה שקיבל מבטיח מאוד-1, הגור הטוב בגזע והגור הטוב בתערוכה ו- D.J.C Kelev Tov Yerushalaim של עפר אלעד שקיבל מבטיח מאוד-2

בכיתת הפעוטות השתתפו 2 גורות חומות: Cup of Joy Forevergreat החומה של שרון ואמיר שמר שקיבלה מבטיח מאוד-1 ו- Do Re Mi Kelev Tov Yerushalaim החומה של דימיטרי וליבי אוברובסקי שקיבלה מבטיח מאוד-2

בכיתת הזכרים הפתוחה השתתף Epic Carmit's Giants החום של ציפורת כרמל שקיבל מצוין ו- CAC

בכיתת האלופים השתתף Bruce Kelev Tov Yerushalaim החום של אדיר בראל שקיבל מצוין, GCAC, הזכר הטוב בגזע, ומנצח המין הנגדי

בכיתת מתבגרות השתתפה Tegri Kelev Tov Yerushalaim המנומרת של דר' נטלי פינקל שקיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וכוכבת התערוכה! ברכות לטגרי ולבעליה מהיום אלופת ישראל!

בכיתת הנקבות הפתוחה השתתפה Penelope Kelev Tov Yerushalaim המנומרת של דימיטרי וליבי אוברובסקי וליאת מנדלבאום שקיבלה מצוין ו- ReCAC


סיימנו את התערוכה בחיוך ואפילו נשיקה בין שני המנצחים. נתראה בתערוכה הבאה :)


טבלת התוצאות המלאה

תערוכת האביב 03-04-21 - תוצאות
.pdf
Download PDF • 144KB


שיפוט I - אגנס קרטס-גנעמי

שיפוט II - אתי גורコメント


bottom of page