top of page

סיקור תערוכת פוסט קורונה - אביחיל 2020 - יוסי גיא, ישראל

הצלחנו לתפוס "הפוגה" קצרה בהנחיות הריחוק הפיזי ולקיים תערוכה ראשונה לשנת 2020. נפגשנו במיקום חדש (עבורנו) בשעת בין ערביים, עם מזג אוויר נעים לקיץ הישראלי. וכיאה למזג אוויר שכזה, חילקנו ארטיקים לקרר את עצמנו עוד קצת. מר יוסי גיא שפט 13 נציגים של הגזע מכל שלושת מופעי הצבע. התחלנו את התערוכה לשם הגיוון עם הצבע החום/מנומר עם 7 נציגים Bruce Kelev Tov Yerushalaim החום של אדיר בראל השתתף בכיתת צעירים קיבל מצוין, JCAC, הצעיר הטוב בגזע והצעיר הטוב בתערוכה! Epic Carmit's Gaints החום של ציפורת כרמל השתתף בכיתת הזכרים הפתוחה, קיבל מצוין ו- CAC. Forever Young T Del Piccolo Jigo המנומר של דימיטרי וליבי אוברובסקי השתתף בכיתת אלופים קיבל מצוין-1, GCAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וכוכב התערוכה! Gorgeous Ramos Carmit's Gaints החום של איריס ובר פרויליך וציפורת כרמל השתתף בכיתת אלופים קיבל מצוין-2 ו- ReGCAC. Tegri Kelev Tov Yerushalaim המנומרת של דר' נטלי פינקל השתתפה בכיתת צעירות קיבלה מצוין-2 ו- ReJCAC. Forista Kelev Tov Yerushalaim המנומרת של גיורא גולדברג ודימיטרי וליבי אוברובסקי השתתפה בכיתת צעירות קיבלה מצוין-1 ו- JCAC. Penelope Kelev Tov Yerushalaim המנומרת של ליאת מנדלבאום השתתפה בכיתת צעירות וקיבלה לא ניתנת לשיפוט. Gorgeous Mini Carmit's Gaints החומה של אמיתי גיסר השתתפה בכיתת הנקבות הפתוחה קיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי. המשכנו לצבע השחור/הארלקין עם 4 נציגים מכמעט כל מופעי הצבע King Black השחור של ליזה ארונוב השתתף בכיתת צעירים קיבל מצוין, JCAC, הצעיר הטוב בגזע, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן שני לכוכב התערוכה! Bluemoon ההארלקין של אוקסנה ארזי השתתף בכיתת צעירים הסתפק הפעם בטוב. ריף המרל של מיכאל וטלי ברסלבסקיהשתתף בכיתת צעירים הסתפק הפעם במספיק Lichgrand From Ded Sea ההארלקין של לאון קרוטקוב השתתף בכיתת אלופים קיבל מצוין ו- GCAC. סיימנו את התערוכה עם נציגה יחידה בצבע הכחול Fantasy Carmit's Gaints הכחולה של ציפורת כרמל השתתפה בכיתת אלופות קיבלה מצוין, GCAC, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וסגנית ראשונה לכוכב התערוכה! תודה רבה לכל המשתתפים, האורחים והפעילים, מקווים שנצליח להיפגש בהקדם!

bottom of page