top of page

סיקור התערוכה הבינלאומית - סביון 2019 - שופט חוזה הומם דה-מלו, פורטוגל


בתערוכה הבינלאומית הראשונה לשנת 2019 השתתפו 7 דנים. נציג אחד בצבע השחור/הארלקין, נציגה אחת בצבע הכחול וחמישה נציגים בצבע החום/מנומר.

Massimo-N Del Castello Delle Rocche השחור של ניקי פרנק השתתף בכיתת הזכרים הפתוחה והסתפק הפעם בטוב מאוד.

Fortune Cerulean Carmit's Gaints הכחולה של מיטל בר-סלע השתתפה בכיתת אלופות. קיבלה מצוין, GCAC, CACIB, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת הגזע. לין סגרה בתערוכה זו אלופת על!

Gorgeous Ramos Carmit's Gaints החום של ציפורת כרמל ואיריס פרויליך השתתף בכיתת הגורים. קיבל מבטיח מאוד, הגור הטוב בגזע ובזירה המרכזית עלה על הפודיום כסגן ראשון לגור הטוב בתערוכה!

Gorgeous Lady Carmit's Gaints החומה של ציפורת והילית כרמל השתתפה בכיתת הגורות וקיבלה מבטיח מאוד.

Forever Young T Del Piccolo Jigo המנומר של דימיטרי וליבי אוברובסקי השתתף בכיתת אלופים. קיבל מצוין-1, GCAC, CACIB, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע ובזירה המרכזית עלה על הפודיום כמנצח הקבוצה!

El Ray Carmit's Gaints המנומר של רז ואלמוג קדושים וציפורת והילית כרמל השתתף בכיתת אלופים. קיבל מצוין-2, ReGCAC ו- ReCACIB.

Chevrolet Donna Carmit's Gaints המנומרת של ארנון נחמני וציפורת והילית כרמל השתתפה בכיתת אלופות. קיבלה מצוין, GCAC, CACIB, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי.

ברכות לזוכים ותודה רבה לשופט, צוות הזירה, האורחים, המעודדים וכמובן המשתתפים.


bottom of page