top of page

סיקור תערוכה סוף הקיץ (I) - כפר טרומן - שופט פול סטנטון, שבדיה


ציינו את סופו של הקיץ בתערוכה כפולה עם שני שופטים משבדיה (סיקור זה יכיל את השיפוט הראשון בלבד, הסיקור השני בפוסט נפרד).

התיישבנו בין העצים בחורשה סמוך לזירת השיפוט והמתנו בסבלנות לתחילתה של התערוכה שהתעכבה מעט.

לתערוכה נרשמו 16 כלבים ובפועל הגיעו 15. היו לנו נציגים משלושת הצבעים אם כי כמות הנציגים בחום/מנומר היתה כפולה מזו של שני הצבעים האחרים.

השיפוט היה נעים ונינוח למרות השעה והחום.

בצבע השחור / הארלקין היו לנו 4 נציגים, 3 זכרים שחורים ונקבה אחת הארלקינית.

Massimo del Castello delle Roche של ניקי פרנק השתתף בכיתת מתבגרים והסתפק הפעם בטוב מאוד.

Baron Munchausen For Dead Sea של רות סמילנסקי השתתף בכיתת מתבגרים וקיבל מצוין.

Jigan Lemon של רות סמילנסקי השתתף בכיתת הזכרים הפתוחה, קיבל מצוין (ללא תואר), הזכר הטוב בגזע ומנצח המין הנגדי.

Cleogarden Orchid for Dead Sea של רות סמילנסקי השתתפה בכיתת הנקבות הפתוחה, קיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וסגנית ראשונה לכוכבת התערוכה.

בצבע הכחול היו לנו 3 נציגים (נרשמו 4, אחד לא הגיע).

Fabulous Tyson Carmit's Gaints של יעקב זיידנברג וציפורת כרמל השתתף בכיתת הזכרים הפתוחה, קיבל מצוין, CAC, הזכר הטוב בגזע ומנצח המין הנגדי.

Fortune Cerulean Carmit's Giants של מיטל בר-סלע השתתפה בכיתת הנקבות הפתוחה, קיבלה מצוין-1, CAC, הנקבה הטובה בגזע וסגנית שניה לכוכבת התערוכה.

Fantasy Carmit's Giants של ציפורת כרמל השתתפה בכיתת הנקבות הפתוחה, קיבלה מצוין-2 (ללא ריזרב).

סיימנו את השיפוט עם החום / מנומר עם 8 נציגים.

Gorgeous Ramos Carmit's Gaints החום של ציפורת כרמל, השתתף בכיתת הפעוטים, קיבל מבטיח מאוד, הפעוט הטוב בגזע והפעוט הטוב בתערוכה.

Quatman de Cinegeti החום של טלי הלפרין השתתף בכיתת המתבגרים, קיבל מצוין, CAC, הזכר הטוב בגזע ומנצח המין הנגדי.

Roger Rabbit Kelev Tov Yerushalaim החום של דר' חיליק מרום השתתף בכיתת אלופים, קיבל מצוין-1 ו- GCAC.

Ballantine`s Fera`s sun Dogs החום של ציפורת כרמל השתתף בכיתת אלופים, קיבל מצוין-2 ו- ReGCAC.

Ananas Forevergreat החומה של טלי הלפרין השתתפה בכיתת הנקבות הפתוחה, קיבלה מצוין, CAC, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וכוכבת התערוכה!

Elza carmits Giants החומה של ציפורת כרמל השתתפה בכיתת הנקבות הפתוחה והסתפקה הפעם בטוב מאוד.

Emy Carmits Giants המנומרת של גפן חובה וציפורת כרמל השתתפה בכיתת האלופות, קיבלה מצוין ו- GCAC.

Tasmania Splendora Vratislavia המנומרת של ציפורת כרמל השתתפה בכיתת הקשישות, קיבלה מצוין, VCAC, הקשישה הטובה בגזע והקשישה הטובה בתערוכה!

עם מזג האוויר חם כיאה לסוף הקיץ האנרגיות היו מצוינות וכך צלחנו את חלקה הראשון של התערוכה.

לחצו כאן לטבלת התוצאות המלאה (עבור שני השיפוטים)

bottom of page