top of page

סיקור התערוכה הבינלאומית - סביון 2018 - שופט רוב דיומה, הולנד


התערוכה הבינלאומית הראשונה לשנת 2018 התחילה בקולות רעמים וברקים. מזג האויר היה חורפי אמיתי!

נרשמו לתערוכה 17 כלבים ובפועל השתתפו 14 עם נציגים משלושת הצבעים

התחלנו עם הצבע החום/מנומר עם 9 נציגים (מתוך 10 שנרשמו):

Leopold Kelev Tov Yerushalaim החום של ליליאנה גוראל השתתף בכיתה הפתוחה והסתפק הפעם בטוב מאוד.

Lion King Kelev Tov Yerushalaim המנומר של ליאוניד ליטבק ודימיטרי אוברובסקי השתתף בכיתת אלופים וקיבל מצוין-3.

Roger Rabbit Kelev Tov Yerushalaim החום של דר' חיליק מרום השתתף בכיתת אלופים וקיבל מצוין-1, מנצח כיתה, GCAC, CACIB, הזכר הטוב בגזע ומנצח המין הנגדי.

Forever Young del Piccolo Jigo המנומר של לובה ודימיטרי אוברובסקי השתתף בכיתת אלופים וקיבל מצוין-2, ReGCAC ו- ReCACIB

Ballantine's Fera's sun Dogs החום של ציפורת והילית כרמל השתתף בכיתת אלופים והסתפק הפעם בטוב מאוד.

Emy Carmit's Giants המנומרת של גפן חובה וציפורת כרמל השתתפה בכיתת מתבגרות והסתפקה הפעם בטוב מאוד.

Elza Carmit's Giants החומה של ציפורת והילית כרמל השתתפה בכיתת מתבגרות והסתפקה הפעם בטוב.

Arista Kelev Tov Yerushalaim החומה של לובה ודימיטרי אוברובסקי השתתפה בכיתת האלופות, קיבלה מצוין, מנצחת כיתה, GCAC, CACIB, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת הגזע. ריסה ייצגה את הגזע בקבוצה בזירה המרכזית ועברה קאט ומהיום היא אלופה בינלאומית!

Tasmania Splendoria Vratislavia המנומרת של ציפורת והילית כרמל השתתפה בכיתת הקשישות, קיבלה מצוין, מנצחת כיתה, VCAC, הקשישה הטובה בגזע. וייצגה את הגזע בזירה המרכזית במקצה הקשישים.

המשכנו עם הצבע הכחול עם 4 נציגים:

Orpheus From Dead Sea של טטיאנה אליוז-שיפובה השתתף בכיתת הצעירים, קיבל מצוין, מנצח כיתה, JCAC, הזכר הטוב בגזע ומנצח הגזע. גריי יצג את הגזע בזירה המרכזית במקצה הצעירים ובמקצה הקבוצה.

Fabulous Tyson Carmit's Giants של יעקב זיידנברג השתתף בכיתת מתבגרים והסתפק הפעם בטוב.

Fortune Cerulean Carmit's Giants של מיטל בר-סלע השתתפה בכיתת מתבגרות והסתפקה הפעם בטוב מאוד-1.

Fantasy Carmit's Giants של ציפורת והילית כרמל השתתפה בכיתת מתבגרות והסתפקה הפעם בטוב מאוד-2.

לאחר "הפסקה" קצרה שבה הוצגו כלבים אחרים, חזרנו לשפוט את הנציג היחיד (מתוך 3 שנרשמו) בצבע השחור/הארלקין:

Lichgrand From Dead Sea ההארלקין של לאון ואינס מרושאק השתתף בכיתת האלופים קיבל מצוין, מנצח כיתה, GCAC, CACIB, הזכר הטוב בגזע ומנצח הגזע. לורד ייצג את הגזע בקבוצה בזירה המרכזית.

כל הכבוד למי שהפגין רוח ספורטיבית והגיע למרות מזג האויר.

תודה רבה לפעילים, המעודדים וכמובן לשופט.

לצערנו כיוון שמדובר בתערוכה בינלאומית אין לנו תמונות!

נשמח אם תשלחו לנו את התמונות שאתם צילמתם בכדי שנוכל להעלות כאן תחת הסיקור.

בברכת שנה אזרחית מוצלחת ונתראה בתערוכה הבאה - תרשמו לעצמכם 3/3 במודיעין!

bottom of page