top of page

סיקור תערוכת החורף - סביון 2016 - שופטים בו ונטליה סקאלין, שבדיה


לתערוכת החורף נרשמו 18 כלבים משלושת הגזעים אך בפועל הגיעו רק 15 כלבים. האווירה היתה נעימה, מזג האוויר היה מצוין והשופטים שפטו בנעימות וסבלנות.

החלק הראשון של התערוכה החל עם השיפוט של מר Bo Skalin

פתחנו עם שתי פעוטות בצבע הכחול. היחידות שיצגו את הצבע.

Furtune Cerulean Carmit's Giants של מיטל בר-סלע (מגדלות: ציפורת כרמל וענת זיו) קיבלה מבטיח ביותר 2.

Fantasy Carmit's Giants של ציפורת כרמל (מגדלות: ציפורת כרמל וענת זיו) קיבלה מבטיח ביותר 1, מנצחת כיתה, הפעוטה הטובה בגזע, והפעוטה הטובה בתערוכה!

עברנו לצבע השחור / הארלקין עם 4 כלבים, שניים מתוכם פעוטים.

Liroy Jetro Gibbs Cleo garden המרל של רחלי ואוהד אלחנן (מגדלת: אלונה אונוחובה) השתתף בכיתת הפעוטים, קיבל את מבטיח ביותר 2.

Astro Cleo garden ההארלקין של גילי לופו (מגדלת: אלונה אונוחובה) השתתף בכיתת הפעוטים, קיבל את הציון מבטיח ביותר 1, מנצח הכיתה, הפעוט הטוב בגזע וסגן ראשון לפעוטה הטובה בתערוכה.

Play Boy For Dead Sea ההארלקין של רננה ואופיר כהן, השתתף בכיתת המתבגרים וקיבל מצוין, מנצח כיתה ו- CAC.

Lichgrand From Dead Sea ההארלקין של אינס מרושאק, השתתף בכיתת האלופים, קיבל מצוין, מנצח כיתה, GCAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן ראשון לכוכב התערוכה. לורד הוא אלוף על ישראלי מתערוכה זו!

משם המשכנו לצבע חום / מנומר. היו לנו 9 נציגים מהגזע, מתוכן גורה אחת.

Energy Carmit's Giants המנומרת בבעלות וגידול של ציפורת והילית כרמל, השתתפה בכיתת הגורות. קיבלה מבטיח ביותר, מנצחת כיתה, הגורה הטובה בגזע והגורה הטובה בתערוכה.

Forever Young del Picallo Jigo המנומר של דימיטרי ולובה אוברובסקי השתתף בכיתת הצעירים, קיבל מצוין, מנצח כיתה, JCAC, הצעיר הטוב בגזע, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע, הצעיר הטוב בתערוכה וכוכב התערוכה! פוריק הוא אלוף ישראל צעיר מתערוכה זו!

Lion King Kelev Tov Yerushalaim המנומר של ליאוניד ליטבק ודימיטרי אוברובסקי, השתתף בכיתת המתבגרים, קיבל מצוין, מנצח כיתה ו- CAC.

Roger Rabbit Kelev Tov Yerushalaim החום של דר' חיליק מרום, השתתף בכיתה הפתוחה והסתפק הפעם בטוב מאוד.

Ballantine`s Fera`s sun Dogs החום של ציפורת והילית כרמל השתתף בכיתת האלופים והסתפק הפעם בטוב מאוד.

Ananas of Forever Great החומה של טלי הלפרין השתתפה בכיתת הצעירות. קיבלה מצוין, מנצחת כיתה ו- JCAC.

Arista Kelev Tov Yerushalaim החומה של דימיטרי ולובה אוברובסקי, השתתפה בכיתת המתבגרות. קיבלה מצוין, מנצחת כיתה, CAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי. ריסה היא אלופת ישראל מתערוכה זו!

Cadilac Sufa Carmit's Giants המנומרת של מור גולדנר וציפורת והילית כרמל, השתתפה בכיתה הפתוחה והסתפקה הפעם בטוב מאוד.

Chevrolet Donna Carmit's Giants המנומרת של ארנון נחמני וציפורת והילית כרמל, השתתפה בכיתת האלופות. קיבלה מצוין, מנצחת כיתה ו- GCAC.

 

בחלק השני של התערוכה נשפטו על ידי הגברת Natalja Skalin, סדר השיפוט נשאר כשהיה וכל הכלבים שנשפטו בחלק הראשון, נשפטו גם בחלק השני.

פתחנו עם שתי פעוטות בצבע הכחול. היחידות שיצגו את הצבע.

Furtune Cerulean Carmit's Giants של מיטל בר-סלע (מגדלות: ציפורת כרמל וענת זיו) קיבלה מבטיח ביותר 2.

Fantasy Carmit's Giants של ציפורת כרמל (מגדלות: ציפורת כרמל וענת זיו) קיבלה מבטיח ביותר 1, מנצחת כיתה, הפעוטה הטובה בגזע, והפעוטה הטובה בתערוכה!

עברנו לצבע השחור / הארלקין עם 4 כלבים, שניים מתוכם פעוטים.

Liroy Jetro Gibbs Cleo garden המרל של רחלי ואוהד אלחנן (מגדלת: אלונה אונוחובה) השתתף בכיתת הפעוטים, קיבל את הציון מספק.

Astro Cleo garden ההארלקין של גילי לופו (מגדלת: אלונה אונוחובה) השתתף בכיתת הפעוטים, קיבל את הציון מבטיח ביותר, מנצח הכיתה, הפעוט הטוב בגזע וסגן ראשון לפעוטה הטובה בתערוכה.

Play Boy For Dead Sea ההארלקין של רננה ואופיר כהן, השתתף בכיתת המתבגרים וקיבל מצוין, מנצח כיתה ו- CAC.

Lichgrand From Dead Sea ההארלקין של אינס מרושאק, השתתף בכיתת האלופים, קיבל מצוין, מנצח כיתה, GCAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן ראשון לכוכב התערוכה.

משם המשכנו לצבע חום / מנומר. היו לנו 9 נציגים מהגזע, מתוכן גורה אחת.

Energy Carmit's Giants המנומרת בבעלות וגידול של ציפורת והילית כרמל, השתתפה בכיתת הגורות. קיבלה מבטיח ביותר, מנצחת כיתה, הגורה הטובה בגזע והגורה הטובה בתערוכה.

Forever Young del Picallo Jigo המנומר של דימיטרי ולובה אוברובסקי השתתף בכיתת הצעירים, קיבל מצוין, מנצח כיתה, JCAC, הצעיר הטוב בגזע והצעיר הטוב בתערוכה.

Lion King Kelev Tov Yerushalaim המנומר של ליאוניד ליטבק ודימיטרי אוברובסקי, השתתף בכיתת המתבגרים, קיבל מצוין, מנצח כיתה, CAC, הזכר הטוב בגזע ומנצח המין הנגדי. קינג הוא אלוף ישראל מתערוכה זו!

Roger Rabbit Kelev Tov Yerushalaim החום של דר' חיליק מרום, השתתף בכיתה הפתוחה. קיבל מצוין, מנצח כיתה ו ReCAC.

Ballantine`s Fera`s sun Dogs החום של ציפורת והילית כרמל השתתף בכיתת האלופים והסתפק הפעם בטוב מאוד.

Ananas of Forever Great החומה של טלי הלפרין השתתפה בכיתת הצעירות. קיבלה מצוין, מנצחת כיתה ו- JCAC. אננס היא אלופת ישראל צעירה מתערוכה זו!

Arista Kelev Tov Yerushalaim החומה של דימיטרי ולובה אוברובסקי, השתתפה בכיתת המתבגרות. קיבלה מצוין, מנצחת כיתה, CAC, הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וכוכבת התערוכה!

Cadilac Sufa Carmit's Giants המנומרת של מור גולדנר וציפורת והילית כרמל, השתתפה בכיתה הפתוחה והסתפקה הפעם בטוב מאוד.

Chevrolet Donna Carmit's Giants המנומרת של ארנון נחמני וציפורת והילית כרמל, השתתפה בכיתת האלופות. קיבלה מצוין, מנצחת כיתה ו- GCAC.

מזל טוב לזוכים ובהצלחה בהמשך לאילו שלא זכו הפעם.

תודה רבה לכל המשתתפים, וכל מי שהגיע לצפות ולעודד.

תודות גם לפעילים בשתי התערוכות ולאיתן על התמונות.