top of page

סיקור תערוכת החורף הכפולה - משמר השבעה 2016 - שופטים ג'ון ונינה אנדרסון, שבדיה


את 2016 פתחנו עם תערוכה כפולה ב"משמר השבעה". נרשמו לתערוכה 22 כלבים ובפועל הגיעו 19 (בתערוכה השניה השתתפו שניים פחות שהלכו הביתה מוקדם). נשפטנו על ידי ג'ון ונינה אנדרסון משבדיה, שניהם שפטו בנעימות וחביבות (עם זאת שהיו מעט קשוחים). היה מעניין לראות את הבחירות השונות בין שני המקצים.

התחלנו את התערוכה בשיפוט של נינה אנדרסון עם הצבע החום/מנומר.

בכיתה הראשונה השתתפו 3 אחים לאותו השגר בפעם הראשונה בכיתת צעירים.

Tiger flipper Kelev Tov Yerushalaim המנומר של דורה פט קיבל מצוין-1, מנצח כיתה, JCAC, הזכר הטוב בגזע ומנצח המין הנגדי.

Lion King Kelev Tov Yerushalaim המנומר של ליאוניד ליטבק ודימיטרי ולובה אוברובסקי קיבל מצוין-2 ו ReJCAC.

Leopold Kelev Tov Yerushalaim החום של גוראל ליליאנה קיבל מצוין-3

הנציג שלנו בכיתת אלופים Ballantine`s Fera`s sun Dogs החום של ציפורת והילית כרמל הסתפק הפעם בטוב מאוד.

בכיתת צעירות השתתפה Arista Kelev Tov Yerushalaim החומה של דימיטרי ולובה אוברובסקי. קיבלה מצוין, מנצחת כיתה, JCAC, הצעירה הטובה בגזע וסגנית ראשונה לצעיר הטוב בתערוכה.

בכיתת מתבגרות השתתפה Cadilac Sufa Carmit's Giants המנומרת של מור גולדנר וציפורת והילית כרמל. קיבלה דוח שיפוט ללא ציון – לא ניתנת לשיפוט.

בכיתת אלופות היו לנו שתי נציגות –

Chevrolet Donna Carmit's Giants המנומרת של ארנון נחמני וציפורת והילית כרמל קיבלה מצוין-1, מנצחת כיתה, GCAC הנקבה הטובה בגזע, מנצחת הגזע וכוכבת התערוכה! כל זאת בגיל שנה וחצי!

Wendolina of Island's Dream המנומרת של דימיטרי ולובה אוברובסקי קיבלה מצוין-2 ו ReGCAC.

המשכנו לצבע הכחול שבו היו לנו שני נציגים – זכר ונקבה שניהם בבעלות של ענת זיו וציפורת והילית כרמל, שניהם זכו בתערוכה הזו בתארים חדשים!

Clooney Monstres Blues השתתף בכיתת מתבגרים, קיבל מצוין, מנצח כיתה, CAC, הזכר הטוב בגזע ומנצח המין הנגדי ומעכשיו גם אלוף ישראל!

Laquita Margarejro השתתפה בכיתת אלופות, קיבלה מצוין, מנצחת כיתה, GCAC, הנקבה הטובה בגזע מנצחת הגזע וסגנית שניה לכוכבת התערוכה ונושאת חדשה של התואר אלופת על!

המשכנו לצבע השחור/הארלקין

פתחנו את התערוכה עם שני גורים וגורה שלושתם שייכים לכיתות 6-9 חודשים, שלושתם הסתפקו הפעם בציון "מבטיח".

Doctor Messi השחור של גילי לופו, Fantastic Beautiful Appolo Masherri הגלימה של בוריס לפושניר

ו- Dynasty P&D ההארלקינית של ריטה גבריאלוב.

בכיתת צעירים השתתפו שני זכרים

Lichgrand From Dead Sea של אינס מרושאק, קיבל מצוין, מנצח כיתה, JCAC, הזכר הטוב בגזע, הצעיר הטוב בגזע וכן הצעיר הטוב בתערוכה וסגן ראשון לכוכבת התערוכה.

פרינס השחור של ארז אריאב הסתפק הפעם בטוב מאוד.

הנציגה הצעירה שלנו היתה אנג'ל של אירית רטנר גם היא הסתפקה הפעם בטוב מאוד.

בכיתת הפתוחה של הנקבות השתתפו שתי נקבות שחורות של אלונה אונוחובה

Bigfort Intriga קיבלה מצוין ומנצחת כיתה, CAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי.

Kleogarden Grand Dame הסתפקה הפעם בטוב מאוד.

סגרנו את התערוכה עם גולדה (דומינו) ההארלקינית האלופה של ריטה גבריאלוב שקיבלה מצוין, מנצחת כיתה ו GCAC.

התחלנו את השיפוט מהתחלה ובאותו הסדר בדיוק הפעם עם השופט ג'ון אנדרסון

בצבע חום מנומר, הפעם שלושת האחים הצעירים סודרו שונה בדירוג.

Tiger flipper Kelev Tov Yerushalaim המנומר של דורה פט קיבל מצוין-2, ו ReJCAC.

Lion King Kelev Tov Yerushalaim המנומר של ליאוניד ליטבק ודימיטרי ולובה אוברובסקי קיבל הפעם מצוין-1, מנצח כיתה, JCAC, הצעיר הטוב בגזע, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע, סגן ראשון לצעיר הטוב בתערוכה וסגן ראשון לכוכב התערוכה.

Leopold Kelev Tov Yerushalaim החום של גוראל ליליאנה קיבל שוב מצוין-3

הנציג שלנו בכיתת אלופים Ballantine`s Fera`s sun Dogs החום של ציפורת והילית כרמל גם הפעם הסתפק בטוב מאוד.

בכיתת צעירות השתתפה Arista Kelev Tov Yerushalaim החומה של דימיטרי ולובה אוברובסקי. קיבלה מצוין, מנצחת כיתה ו- JCAC, ומעכשיו מתהדרת בתואר אלופת ישראל צעירה!

בכיתת מתבגרות השתתפה Cadilac Sufa Carmit's Giants המנומרת של מור גולדנר וציפורת והילית כרמל. קיבלה דוח שיפוט ללא ציון – לא ניתנת לשיפוט.

בכיתת אלופות השתתפו אותן שתי נקבות –

Chevrolet Donna Carmit's Giants המנומרת של ארנון נחמני וציפורת והילית כרמל קיבלה מצוין-1, מנצחת כיתה, GCAC הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי.

Wendolina of Island's Dream המנומרת של דימיטרי ולובה אוברובסקי קיבלה מצוין-2 ו ReGCAC.

המשכנו לצבע הכחול עם שני הנציגים שלנו– זכר ונקבה שניהם בבעלות של ענת זיו וציפורת והילית כרמל הפעם הם קיבלו דירוג שונה -

Clooney Monstres Blues השתתף לראשונה בכיתת האלופים, קיבל מצוין, מנצח כיתה, CAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן שני לכוכב התערוכה.

Laquita Margarejro השתתפה בכיתת אלופות, קיבלה מצוין, מנצחת כיתה, GCAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי.

המשכנו לצבע השחור/הארלקין

פתחנו את התערוכה שוב עם שני גורים בכיתת 6-9 חודשים (הגורה השלישית הלכה הביתה..) שני הגורים גם הפעם, הסתפקו בציון "מבטיח".

Doctor Messi השחור של גילי לופו, Fantastic Beautiful Appolo Masherri הגלימה של בוריס לפושניר

בכיתת צעירים השתתפו אותם שני זכרים, שאגב, הם כבר אלופי ישראל צעירים!

Lichgrand From Dead Sea של אינס מרושאק, קיבל מצוין, מנצח כיתה, JCAC, הזכר הטוב בגזע, הצעיר הטוב בגזע וכן הצעיר הטוב בתערוכה וכוכב התערוכה!

פרינס השחור של ארז אריאב גם הפעם הסתפק בטוב מאוד.

הנציגה הצעירה שלנו היתה אנג'ל של אירית רטנר שגם היא הסתפקה בטוב מאוד.

בכיתת הפתוחה של הנקבות השתתפו שתי נקבות שחורות של אלונה אונוחובה

Bigfort Intriga קיבלה מצוין ומנצחת כיתה, CAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי.

Kleogarden Grand Dame הסתפקה שוב בטוב מאוד.

תודה לשופטים ולכל הפעילים, ברכות לכל הזוכים ותודה לכל מי שהראה רוח ספורטיבית והגיע! :)