top of page

סיקור תערוכת האביב לזכר דני ויעל ברוס ז"ל - כפר הס 2016 - שופטת אדריאנה גריפה, איטליה


את התערוכה התחלנו בשיפוט של הגברת אדריאנה גריפה מאיטליה. לצערנו לא היו נציגים בצבע הכחול. בצבע החום / מנומר השתתפו 7 כלבים – בכיתת הפעוטות הוצגה Ananas Forever Great החומה בבעלות וגידול טלי הלפרין. קיבלה מבטיח מאוד, מנצחת כיתה, הפעוטה הטובה בגזע ולאחר מכן הפעוטה הטובה בתערוכה. בכיתת הצעירים השתתפו שני זכרים – Lion King Kelev Tov Yerushalaim המנומר של ליאוניד ליטבק ודימיטרי אוברובסקי אשר קיבל מצוין, מנצח כיתה, JCAC, הצעיר הטוב בגזע וסגן ראשון לצעיר הטוב בתערוכה. Leopold Kelev Tov Yerushalaim החום של ליליאנה גוראל הסתפק הפעם בטוב מאוד. בכיתת אלופים הוצג Ballantine`s Fera`s sun Dogs החום של ציפורת והילית כרמל. קיבל מצוין, מנצח כיתה, GCAC, הזכר הטוב בגזע ומנצח המין הנגדי. בכיתת מתבגרות הוצגה Cadilac Sufa Carmit's Giants המנומרת של מור גולדנר וציפורת והילית כרמל, קיבלה מצוין, מנצחת כיתה ו CAC. בכיתת אלופות השתתפו שתי נקבות – Chevrolet Donna Carmit's Giants המנומרת של ארנון נחמי וציפורת והילית כרמל, קיבלה מצוין-1, מנצחת כיתה GCAC, הנקבה הטובה בגזע וכוכבת התערוכה! Lissa De Cinegeti החומה של טלי הלפרין, קיבלה מצוין-2 ו ReGCAC. עברנו לצבע שחור/הארלקין שבו השתתפו גם כן 7 כלבים – בכיתת מתבגרים הוצג Lichgrand From Dead Sea ההארלקין של אינס מרושאק. קיבל מצוין, מנצח כיתה ו – CAC. בכיתת אלופים הוצג Kleogarden Vine Vide Viche השחור של אלונה אונוחובה. קיבל מצוין, מנצח כיתה, GCAC, הזכר הטוב בגזע, מנצח הגזע וסגן ראשון לכוכב התערוכה! בכיתת הצעירות הוצגו שתי נקבות Dynasty P&D ההארלקינית בבעלות וגידול של ריטה גבריאלוב. קיבלה מצוין-2 ו ReJCAC אנג'ל השחורה בבעלות אירית רטנר ואלונה אונוחובה קיבלה מצוין-1, מנצחת הכיתה, JCAC, הצעירה הטובה בגזע והצעירה הטובה בתערוכה! בכיתה הפתוחה הוצגה שתי כלבות Bigfort Intriga השחורה של אלונה אונוחובה, קיבלה מצוין-1, מנצחת כיתה ו CAC Deja Vu Of Austria Great Stars ההארלקינית של אמיתי טל, קיבלה מצוין-2 ו- ReCAC את התערוכה סגרנו עם כיתת אלופות – גולדה (דומינו) ההארלקינית בבעלות ריטה גבריאלוב קיבלה מצוין, מנצחת כיתה, GCAC, הנקבה הטובה בגזע ומנצחת המין הנגדי.

bottom of page